Novice

Andrea Bocelli - Center Stozice

POMEMBNO OBVESTILO - PROMETNA UREDITEV

datum in ura dogodka 18 nov.

Andrea Bocelli - Center Stozice
Pomembno medijsko obvestilo o prometni ureditvi, 
parkiranju in brezplačnih avtobusnih prevozih:


Že težko pričakovani koncert svetovno priznanega tenorista, Andree Bocellija, bo že to soboto, 19. 11. 2016 v Dvorani Stožice v Ljubljani. Zaradi pričakovanega velikega obiska na koncertu (okoli 10.000 obiskovalcev, saj je koncert že skorajda docela razprodan), vas obveščamo o zelo pomembnih prometnih in drugih informacijah. V izogib preveliki gneči na dan koncerta, vas pozivamo, da pridete do dvorane že okoli 18.30, ko se bo odprl vhod na prizorišče. Koncert se bo pričel točno ob 20.00.LJUBLJANSKI POTNIŠKI PROMET (SPREMENJEN PROMETNI REŽIM LINIJ, PARKIRANJE IN BREZPLAČNA VOŽNJA Z AVTOBUSI LPP)


Zaradi koncerta Andrea Bocelli v ŠRC Stožice bo v soboto 19. novembra 2016, na VOJKOVI CESTI veljala posebna prometna ureditev, in sicer: ob 18.00 se na delu Vojkove ceste od križišča z Baragovo ulico do južne servisne ceste (ob Severni obvoznici) uredi enosmerni prometni režim v smeri Severne obvoznice; prometna ureditev bo veljala do predvidoma 23.00.


Linije mestnega prometa obratujejo v skladu z ureditvijo prometa, in sicer:
- Linija št. 20 bo obratovala po spremenjeni trasi: Vojkova cesta, obračališče, Štukljeva (severna servisna cesta), Dunajska cesta, Baragova ulica, Vojkova cesta (redna trasa),
- Linija št. 13 bo obratovala nespremenjeno,
- 20 minut po koncu koncerta bodo odpeljali zadnji avtobusi do vseh končnih postaj,
- LPP tudi obvešča vse uporabnike, da so vožnje ob predložitvi vstopnice tri ure pred in tri ure po prireditvi brezplačne.
Med parkirišči bo urejena krožna linija: Vojkova-servisna cesta-del krožišča Tomačevo, mali rondo pri ŠRC, Štajerska cesta, Kranjčeva ulica, Tomačevska cesta, parkirišče Nove Žale (obračališče).


PARKIRANJE
Za obiskovalce bo parkiranje možno na naslednjih parkiriščih: Parkirna hiša ŠRC Stožice, Kranjčeva, Pop TV, Žale, Nove Žale, Ekonomska fakulteta, FDV in parkirnih hišah WTC in Modri kvadrat. Parkiranje na parkiriščih v lasti MOL bo 2 uri pred prireditvijo in 1 uro po prireditvi brezplačno.


V času koncerta v Centru Stožice bo Javno podjetje Ljubljanski potniški promet za obiskovalce prireditev zagotavljalo brezplačen prevoz z avtobusi tri ure pred začetkom prireditve do tri ure po končani prireditvi, in sicer na vseh linijah LPP. Potniki bodo ob vstopu na avtobus pokazali vstopnico za prireditev, ki bo veljala tudi kot brezplačna avtobusna vozovnica.


V času prireditve pozivamo obiskovalce, da parkirajo svoja vozila na za to namenjenih površinah ali pa se do prizorišča pripeljejo z javnim potniškim prometom.


DODATNA NAVODILA:
Vsem obiskovalcem je prepovedan vnos pijače, ostrih predmetov (dežniki idr.), steklovine, fotoaparatov in drugih nedovoljenih predmetov in snovi (več o temu piše na vstopnicah). Prosimo vas, da pridete na koncertno prizorišče pravočasno in se tako izognete morebitni povečani gneči pred vhodi.