Politika zasebnosti

Kdo smo

Eventim SI d.o.o. (Eventim SI ali mi) je del družbe CTS Eventim AG & Co. KGaA Nemčija, ki deluje v 21. državah in je največji distributer vstopnic v Evropi. Podjetje je registrirano na naslovu Celovška cesta 25, 1000 Ljubljana. Eventim SI je upravljavec vaših osebnih podatkov. Kontaktirate nas lahko preko elektronske pošte na info@eventim.si ali telefonske številke +386 3 42 67 600. Če imate kakršna koli vprašanja o politiki zasebnosti ali obdelavi vaših osebnih podatkov, smo vam na voljo na zasebno@eventim.si.

1. Namen tega dokumenta

V tem dokumentu pojasnjujemo, katere osebne podatke naših strank obdelujemo za kakšen namen in kako kot upravljavec za njih skrbimo. V skladu s Splošno uredbo EU o varstvu podatkov (v nadaljevanju: GDPR) vas moramo o teh informacijah ustrezno obvestiti.

Eventim SI pri zbiranju in uporabi osebnih podatkov deluje v skladu z načeli GDPR in veljavno nacionalno zakonodajo na področju varstva osebnih podatkov. Prosimo, preberite dokument o politiki zasebnosti, da boste razumeli pravila obdelave vaših osebnih podatkov.

Z vašimi podatki upravlja Eventim SI d.o.o., Celovška cesta 25, 1000 Ljubljana.

Eventim SI ima imenovano pooblaščeno osebo za varstvo podatkov, ki je dosegljiva na zasebno@eventim.si.

2. Nameni in podlage za obdelavo osebnih podatkov

Eventim SI uporablja vaše osebne podatke za uspešno transakcijo nakupnega procesa in da vas obvešča o svojih storitvah in ponudbah, pri čemer sledimo načelu minimizacije, torej uporabljamo čim manjšo količino vaših osebnih podatkov.

Registracija v spletni trgovini

Za nakup vstopnic v sistemu Eventim je potrebna registracijaOb registraciji v spletni trgovini, kjer za izvedbo za nakupa vstopnic obdelujemo vaše ime in priimek, naslov, elektronski naslov, telefonsko številko. Pravna podlaga za to obdelavo je pogodba oziroma splošni pogoji, ki ste jih ob registraciji morali potrditi. Brez sprejetja splošnih pogojev in v primeru, da nam podatkov ne dovolite obdelovati, ne boste mogli opravljati nakupov vstopnic.

Nakup v spletni trgovini

Ob nakupu v spletni trgovini obdelujemo vaš elektronski naslov in tudi naslov, ki ste ga vpisali, v kolikor ste želeli prejeti vstopnice na ta naslov, vrsta vstopnice, način plačila, starost. V primeru nakupa imenskih vstopnic (na primer sezonske karte) obdelujemo tudi druge osebne podatke: ime in priimek, starost, nacionalnost in morebitni drugi osebni podatki, ki jih organizator zahteva. Pravna podlaga za obdelavo teh podatkov je pogodba – izpolnitev kupoprodajne pogodbe. V primeru, da nam podatkov ne dovolite uporabljati, ne bo mogoč nakup vstopnic.

Obveščanje ob izrednih dogodkih

V določenih primerih; kot so odpovedi dogodkov oziroma prestavitvi datuma ali zamenjavi lokacije dogodka; vas o tem in nadaljnjih informacij obvestimo na elektronski naslov, ki je bil uporabljen pri nakupu vstopnic. Pravna podlaga za to obdelavo je pogodba – izpolnitev kupoprodajne pogodbe. Obdelava osebnih podatkov je v tem primeru potrebna za izpolnitev pogodbenih obveznosti, saj se v nasprotnem primeru lahko zgodi, da ne boste prejeli informacije o spremembi dogodka in se ga ne boste mogli udeležiti.

Nakup na prodajnem mestu

Ob nakupu vstopnice na prodajnem mestu Križanke vas prosimo za ime in priimek ter telefonsko številko za namen obveščanja ob morebitni odpovedi ali spremembi datuma dogodka. Če teh podatkov ne podate, vas ne moremo obvestiti in s tem vam lahko vstopnica propade oziroma dogodek zamudite. Pravna podlaga za to obdelavo je pogodba – izpolnitev kupoprodajne pogodbe.

Neposredno trženje

Na vaš elektronski naslov pošiljamo neposredno pošto z naslovom Tedenski vodnik z vsebino napovedi dogodkov, ki bi vas zanimali, ponudbo vstopnic in drugih promocijskih vsebin. Pravna podlaga za to obdelavo je privolitev, ki ste jo podali, ko ste se prijavili na to storitev. Pravna podlaga za tovrstno obdelavo je vaša privolitev. Privolitev lahko kadarkoli prekličete v svojem uporabniškem računu, na povezavi, ki se nahaja na dnu vsakokratnega sporočila neposredne pošte ali s sporočilom na e-naslov zasebno@eventim.si. Po preklicu privolitve tržnega komuniciranja več ne boste prejemali.

Nagradne igre

Kadar sodelujete v kateri od nagradnih iger, ki jih organizira Eventim SI v okviru pristopa k sodelovanju v nagradni igri posredujete vaše osebne podatke. Te podatke obdelujemo za namen izvedbe nagradne igre in v okviru nagradne igre za podelitev nagrad. Podatki so ime in priimek, naslov, e-naslov, telefonska številka, letnica rojstva, davčna številka (samo v primeru dobljene nagrade). Pravna podlaga za tovrstno obdelavo je vaša privolitev. Privolitev v nagradno igro lahko prekličete s sporočilom na e-naslov zasebno@eventim.si in v tem primeru odstopite tudi od sodelovanja v nagradni igri.

EventCard kartice ugodnosti

V primeru, da ste se vključili v naš program zvestobe z naročilom EventCard kartice ugodnosti, obdelujemo naslednje podatke: ime in priimek, naslov, telefonska številka. Obdelava osebnih podatkov je potrebna, da vam lahko dodelimo nagrade (povračilo 2% vrednosti nakupov v obliki dobroimetja), sicer to ni mogoče. Pravna podlaga za to obdelavo je pogodba – splošni pogoji programa zvestobe.

Piškotki

Ob vašem obisku spletne strani www.eventim.si se na vaš brskalnik namestijo piškotki. Eventim SI hrani vaš IP naslov, podatek o tem, kdaj ste obiskali našo spletno stran, katere dogodke ste si ogledali, kateri operacijski istem, napravo in brskalnik ste uporabljali. Več o piškotkih in namestitvi lahko preberete na Piškotki .

3. Posebne kategorije podatkov

V posebnih okoliščinah obdelujemo tudi posebne vrste osebnih podatkov, in sicer:

· podatke o zdravju, vključno z informacijami o invalidnosti, da bi lahko razumno prilagodili naše storitve, na primer, če organizator ali lokacija dogodka zagotavlja ali bi morala zagotoviti posebne pogoje.

· podatke o občutljivih skupinah ljudi, tj. otrok, da bi lahko razumno prilagodili naše storitve, na primer, če organizator ali lokacija dogodka zagotavlja ali bi morala zagotoviti posebne pogoje.

Posebne kategorije podatkov obdelujemo samo z vašim izrecnim soglasjem, tj. ko kupujete vstopnice za posebne kategorije (osebe s posebnimi potrebami ali otroci). V kolikor nam ne dovolite obdelave osebnih podatkov, vam na dogodku ne moremo zagotoviti posebnih pogojev.

4. Sprememba namena

Prosimo upoštevajte, da lahko vaše osebne podatke obdelujemo brez vaše vednosti ali privolitve, če je to zahtevano ali dovoljeno z zakonom, kot je npr. preiskava goljufij.

5. Komu bomo posredovali vaše osebne podatke in za kakšen namen bodo uporabljeni?

Vaše osebne podatke bomo posredovali naslednjim tretjim osebam:

· Organizatorjem, ki vaše osebne podatke potrebujejo za zagotavljanje storitev (npr. posebne ponudbe, ki vključujejo več kot samo vstopnice – meet & greet, zgodnji vstop na prizorišče).

· Procesorju plačil v spletni trgovini v skladu z zakonodajo, ki ureja plačilni promet.

· V primerih ko tako zahteva zakon ali druge regulacije, bomo vaše podatke posredovali davčnim, revizijskim ali drugim pristojnim organom.

Vsi naši ponudniki storitev - tretje osebe in drugi subjekti v skupini Eventim morajo sprejeti ustrezne varnostne ukrepe za zaščito vaših osebnih podatkov v skladu z našimi politikami in GDPR. Našim ponudnikom storitev – tretjim osebam ne dovoljujemo, da vaše osebne podatke uporabljajo za svoje namene.

Kategorije teh prejemnikov in podatki o potrditvi se ne prenašajo izven EU.

6. Naši obdelovalci

Za nekatere storitve Eventim SI najema zunanje izvajalce, ki so z vidika varstva osebnih podatkov naši obdelovalci tretje osebe. Gre za naslednje storitve:

· prodaja vstopnic (posredovanje pri nakupu) na prodajnih mestih kot Petrol, Pošta, Trafika 3dva, TIC, ipd,

· centralna baza osebnih podatkov,

· razvoj in vzdrževanje spletne strani,

· procesiranje elektronske neposredne pošte,

· razvoj vstopnic,

· poštne storitve (pri pošiljanju vstopnic na izbrani naslov),

· izvajalec plačil na spletnem mestu.

7. Varnost podatkov

Uveljavili smo ustrezne varnostne ukrepe za preprečevanje, da bi se vaši osebni podatki pomotoma izgubili, zlorabili ali da bi se do njih dostopalo na nedovoljen način. Uveljavili smo postopke za učinkovito in pravočasno reševanje morebitnih sumov ali dejanske zlorabe vaših osebnih podatkov, pri čemer o tem obvestimo vas in lokalnega regulatorja za takšne kršitve, kadar je to zakonsko določeno.

8. Hranjenje in izbris podatkov

Vaše osebne podatke bomo hranili toliko časa, kolikor je potrebno za izpolnjevanje namenov, vključno z namenom izpolnjevanja zakonskih zahtev:

· Za izpolnjevanje kupoprodajne pogodbe bomo vaše osebne podatke v našem glavnem sistemu hranili pet let od datuma zadnjega naročila.

· Za računovodske potrebe bomo na našem glavnem strežniku obdržali vaše osebne podatke deset let od datuma zadnjega naročila.

· Iz marketinških razlogov bomo vaše osebne podatke hranili pet let od datuma zadnjega naročila. Če ste se prijavili na obveščanje, pa se bodo vaši podatki hranili dokler se ne odjavite ali podate zahtevka o izbrisu osebnih podatkov.

Po poteku roka hrambe bodo osebni podatki izbrisani oziroma ustrezno anonimizirani.

9. Vaše pravice v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov

Prosimo, da nas sproti obveščate o vseh spremembah glede vaših osebnih podatkov. Pomembno je, da so osebni podatki, ki jih imamo o vas točni in posodobljeni. Če nam sprememb vaših osebnih podatkov ne javljate sproti, lahko to povzroči, da določena storitev ne bo zagotovljena. Na primer, če nas ne obvestite o spremembi vašega naslova, morda ne boste prejeli vstopnic.

Posamezniki imajo v zvezi z osebnimi podatki vrsto pravic. Eventim SI pred izvrševanje pravice preveri identiteto posameznika, ki sprašuje po svojih pravicah. Posameznik svojo zahtevo po seznanitvi odda pisno na e-poštni ali poštni naslov družbe Eventim SI, navedenem v prvi točki te politike.

Izpolnitev upravičene zahteve Eventim SI izpolni v roku 1 meseca, pri čemer se ta rok lahko v primeru kompleksnosti zahtev oziroma večjega števila zahtev podaljša še največ za 2 meseca. V tem primer vas o podaljšanju in razlogih zanj tudi obvestimo.

i. Pravica dostopa do podatkov: posameznika na njegovo zahtevo seznanimo, ali se v zvezi z njim obdelujejo osebni podatki in kadar to drži, posredujemo naslednje informacije:

· vrste osebnih podatkov;

· kategorije uporabnika, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki;

· roki hrambe;

· da lahko zahteva popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave osebnih podatkov in ima pravico do ugovora k taki obdelavi;

· da ima pravico do vložitve pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu;

· vse razpoložljive informacije v zvezi z virom, kadar osebni podatki niso zbrani od posameznika;

· obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov.

ii. Pravica do popravka: Posameznik lahko kadarkoli zahteva, da Eventim SI popravi netočne podatke ali dopolni nepopolne podatke, ki se nanašajo nanj.

iii. Pravica do izbrisa podatkov: Posameznik lahko zahteva, da se njegovi osebni podatki izbrišejo v naslednjih primerih:

· osebni podatki niso več potrebni v namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani;

· posameznik prekliče privolitev, na podlagi katere poteka obdelava, in kadar za obdelavo ne obstaja nobena druga pravna podlaga;

· posameznik obdelavi osebnih podatkov ugovarja, za njihovo obdelavo pa ne obstajajo nobeni prevladujoči zakoniti razlogi;

iv. Pravica do omejitve obdelave: Posameznik lahko zahteva, da se obdelava podatkov, ki se nanašajo nanj omeji v naslednjih primerih:

· podatki niso točni,

· je obdelava nezakonita in posameznik ne želi, da podatke izbrišemo,

· Eventim SI podatkov ne potrebuje več za namene obdelav, vendar jih potrebuje posameznik za uveljavljanje, izvajanje ali nasprotovanje pravnim zahtevkom,

· je posameznik vložil ugovor v zvezi z obdelavo.

v. Pravica do prenosljivosti podatkov: Posameznik lahko zahteva izpis podatkov, ki jih je posredoval Eventim SI, pri čemer obdelava teh podatkov temelji na podlagi pogodbe ali privolitve in se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi.

vi. Pravica do ugovora: Posameznik lahko ugovarja obdelavi osebnih podatkov. Ta pravica se nanaša le na obdelavo osebnih podatkov, ki jo izvajamo na podlagi zakonitega interesa, ki prevlada nad interesi posameznika.

vii. Pravica do vložitve pritožbe v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov: Posameznik lahko morebitno pritožbo v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov pošlje na naslove upravljavca iz prvega člena te politike.

Posameznik lahko dane privolitve v obdelavo osebnih kadarkoli prekliče z zahtevo poslano na e-naslov zasebno@eventim.si, v primeru neposredne pošte tudi v samem sporočilu ali v uporabniškem računu. Preklic učinkuje z naslednjim dnem po njenem prejemu. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.

Prav tako ima vsak posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico, da vloži pritožbo neposredno pri Informacijskem pooblaščencu, če meni, da obdelava osebnih podatkov v zvezi z njim krši veljavno zakonodajo.

10. Pišite nam

Če imate kakršnakoli vprašanja povezana s politiko zasebnosti, nas kontaktirajte na zasebno@eventim.si. Če menite, da obdelava vaših osebnih podatkov krši veljavne predpise o zasebnosti podatkov (GDPR), imate pravico vložiti pritožbo pri lokalnem regulatorju.

11. Spremembe politike zasebnosti

Politika zasebnosti se spreminja v skladu s spremembami v načinu in namenih obdelave osebnih podatkov.

Ta politika je objavljena na www.eventim.si in velja od 09.03.2023.