vodja z leskom v očeh marec 2021 - Vstopnice

Vodja "z leskom v očeh"-

Trenutno ni aktivnih predstav za ta dogodek!

Podrobnosti dogodka

[Interaktivna on-line delavnica]

Vodja "z leskom v očeh"- sodobni načini vodenja in motiviranja sodelavcev

Pritegnite sodelavce kot magnet, izžarevajte navdušenje in ga prenesite naprej.

Za vašo prijavo na interaktivno on-line delavnico, vam nudimo 20 % popust.

TERMIN: 15. in 16. april 2021, od 10. do 13. ure


Na interaktivni on-line delavnici se boste naučili, kako pridobiti entuzijazem in kako z njim konstruktivno razširiti vaš vpliv v podjetju oz. organizaciji. Navdušenja sodelavcev ni mogoče kupiti, lahko si ga le prislužite z vašim odnosom do njih.

Izzivi vodij so številni. Obvladovati morajo tako odnose s svojimi predpostavljenimi kot tudi s svojimi podrejenimi, hkrati pa z vodji na drugih področjih (horizontalno v hierarhični strukturi). Pokrivati takšen spekter predstavlja zelo odgovorno delo. V kolikor želi vodja razširiti svoj vpliv na vse strani in ne samo na ljudi, ki jih neposredno vodi, je izjemno pomembno, da izžareva entuziazem.

Cilji interaktivne on-line delavnice:
· oblikovali bomo poslanstvo vsakega od vodij in ga povezali z delom, ki ga opravlja tako, da bi zmogel učinkovito voditi z entuzijazmom ne glede na to, v kakšni situaciji se znajde,
· spoznali boste ključne zakone komunikacije, ki pozitivno vplivajo na celotno organizacijsko klimo in kulturo:
o osvojili različne pristope in veščine za različne ravni: navzgor, navzdol in horizontalno,
o win-win strategija,
· kaj določa naše vedenje in na kaj vse lahko kot vodje vplivamo,
· kako doseči konstruktivno vedenje,
· kako spoznati vse svoje zmožnosti (pogosto so te veliko večje kot si predstavljamo).

Program izobraževanja:

Načela vodenja samega sebe:
· odlično vodenje samega sebe z razvojem lastnega poslanstva,
· razvoj lastnega navdušenja,
· konstruktivni odnos do sebe in svojih sodelavcev na vseh ravneh,
· ključne vrednote sodobnega vodje,
· obvladovanje časa in prioritet.

Načela vodenja za vodenje navzdol:
· vodenje z zgledom,
· razvoj navdušenja pri osebah, ki so nam »podrejene«,
· konstruktivno komuniciranje,
· razvoj edinstvenosti sodelavcev in ne povprečnežev,
· konstruktivno vodenje sestankov.

Načela vodenja za vodenje »horizontalno«:
· sodelovanje in ne tekmovanje,
· konstruktivni modeli komuniciranja,
· razumevanje celote in pomembnosti drugih vodij (so-vodij).

Načela vodenja za vodenje navzgor:
· kako svojemu vodji predstaviti idejo, da jo z navdušenjem sprejme,
· olajšajte »breme« vašemu vodji,
· kdaj pospešiti in kdaj se umakniti.

Predavatelj
Mag. Peter Babarovič, je magistriral s področja podjetništva na Ekonomski fakulteti v Ljubljani in sicer na temo "Kakovostno ravnanje s čustvi v podjetju". Svoje znanje o človeških potencialih že več kot 20 let razvija tudi kot učitelj in vaditelj veščine Ki Aikida. Je avtor številnih člankov na temo uspešnega in učinkovitega vodenja, razumevanja ter razvoja lastnega potenciala. Ukvarja se z usposabljanjem, treningi in coachingi vodstvenega kadra v podjetjih. Angažiralo ga je že preko 120 slovenskih podjetij, dve leti je deloval tudi kot trener in coach tudi v sklopu mednarodne skupine NEWAYS. Zadnja leta pa deluje kot odličen predavatelj predvsem na področjih: Učinkovito vodenje, Optimalna izraba časa, Osredotočenost in navdušenje pri delu, Moja odgovornost za uspeh. Izobraževanja vedno vključujejo tudi zavedanje pomembnosti postavljanja konstruktivnih ciljev ter s tem povezane lastne odgovornosti za sprejemanje in doseganje teh ciljev. Velik poudarek je tudi na osebnem delovanju, organizaciji časa, organiziranosti dela ter sledenju zastavljenim ciljem. Izvaja tudi individualne coachinge in motivacijska predavanja – lasten BTI pristop za razvoj potencialov.