storytelling marec 2021 - Vstopnice

STORYTELLING

Trenutno ni aktivnih predstav za ta dogodek!

Podrobnosti dogodka

[On-line interaktivna delavnica]

STORYTELLING – delavnica za ustvarjanje prepričljivih in uporabnih zgodb

Ali dobra zgodba res odpira vsaka vrata, vsako srce …?!

Za vašo prijavo na interaktivno on-line delavnico, vam nudimo 20 % popust.

TERMIN: 31. marec in 1. april 2021, od 12. do 15. ure


Prisluhnite strokovnjaku za zgodbe kako pristopiti k načrtovanju zgodbe, kje najti navdihe zanje, kako strukturirati vsebino in začeli boste razmišljati o najrazličnejših zgodbah, ki jih boste hoteli pripovedovati ali napisati.

Delavnica »Storytelling« je namenjena vsem, ki se želite naučiti posredovati informacije, prodajati in tržiti izdelke, storitve in blagovne znamke, pisati zgodbe, komunicirati z mediji, biti prepričljivi in zapomljivi v poslu, objavljati v oprijemljivih in digitalnih medijih, … Torej vsem, ki se želijo opremiti z znanji in vedenji o moči, učinkovitosti in prepričljivosti zgodbe. Vsak podatek ima lahko zgodbo, vsak človek je zgodba zase, vsak dialog je zanimivejši, če je oplemeniten z zgodbo.

Udeleženci boste na delavnici popeljani skozi svet zgodb in to na način, ki vam bo oplemenitil zmožnost ustvarjanja učinkovite uporabe zgodb v poslovnih komunikacijah, tako na formalnem kot neformalnem nivoju.

Potek interaktivne on-line delavnice:
Interaktivna delavnica bo potekala v dveh delih in sicer 31. marca in 1. aprila, vsak dan od 12. do 15. ure. Delo na delavnici je podprto s praktičnimi primeri, med obema srečanjema pa boste naredili tudi nalogo - novo kratko zgodbo. Povratne informacije in sugestije predavatelja seveda sledijo na naslednjem srečanju. Natančen potek dela po posameznih delih delavnice in jasna navodila za on-line udeležbo na interaktivni delavnici boste prejeli v elektronskem sporočilu pred izvedbo te delavnice. Število mest je zaradi praktične naravnanosti in interaktivnosti omejeno na 10.

Program izobraževanja:

Uvod »ogrevanje«
Predstavitev ene »hude« zgodbe (pripovedovanje) in ene odlične video zgodbe. Ključni skupni imenovalec obeh zgodb je sproščanje emocij poslušalca, gledalca.

Teoretičen pogled na zgodbo
· sestava, dolžina, mediji – prenašalci zgodb,
· možnosti uporabe zgodbe,
· liki,
· časovna in umestitvena dimenzija zgodb,
· tematike zgodbe,
· resnične in umetne zgodbe, …

Naj zgodbe
Kaj se lahko naučimo iz večnih zgodb? Pomen brezčasnosti zgodbe.

Dolžina zgodbe – večni izziv pisca in medija, ki jo objavlja
· vsaka zgodba ima lahko neskončno dolžinskih različic. Dolžina je odvisna od medija in tistega, ki jo bo bral
· pomen kratke, jasne, a še vedno zgovorne in s čustvi nabite zgodbe v digitalni dobi (Zgodba 4.0)

Kaj naredi zgodbo drugačno?
Drugačnost je vse tisto, kar prijetno zmoti, inicira nove misli, nove percepcije, boljše pomnjenje in lažje pripovedovanje.

Pomembnost značajev akterjev v zgodbi
Zgodbe, ki se navezujejo na človeka imajo največjo sporočilno in emocionalno moč. Človek se najlaže poistoveti ali ima možnost ustvarjanja mnenja prav pri opazovanju in razmišljanju o nekem človeku. Liki v zgodbi (opis karakterjev), lahko jim rečemo tudi junaki, so ključni za razumevanj sporočila zgodbe.

Področja uporabe zgodbe
Praktično ni področja, kjer zgodba ne more funkcionirati, med najpomembnejšimi pa so: poklic, podjetje, oglaševanje, turizem, književnost, film, glasba, likovna umetnost, izobraževanje, raziskovanje, učenje, PR, …

Kako narediti zgodbo iz »factov brutov«
Narediti zgodbo iz resničnega ali izmišljenega dogodka, kjer prihaja do interakcij med ljudmi ali ljudi z določenimi situacijami ni najtežja naloga. Mnogo težje je narediti zgodbo iz racionalnih elementov, kot so poslovni rezultati, starost, številke, podatki, …

Analogna in digitalna zgodba
Živimo v frustrirajoči dobi mešanja resničnosti z virtualnostjo, v času mešanja analognih in digitalnih generacij, v času, ko je človeka težko ujeti, mu ukrasti čas za zgodbo. Ne glede na analognost in digitalnost bo zgodba vselej lahko učinkovito sporočilno sredstvo.

Praktično delo – vaje
Ves čas poteka se bodo vrstile različne vaje na primerih iz prakse, ki bodo pri udeležencih ustvarjale pravilen odnos do zgodbe, primeren način priprave zgodbe ter pokazale, da je zgodba univerzalno sredstvo pri vseh oblikah komuniciranja, pripovedovanja in drugih oblikah človeških interakcij:
· moja zgodba in kritična ocena
· nova zgodba na osnovi znane zgodbi
· ena in ista zgodba v treh dolžinah (kot črtica, kot e-pošta, kot FB objava, … )
· izmišljanje novih besed
· definiranje in opis karakterjev
· zgodba za določeno blagovno znamko
· zgodba na podlagi racionalnih dejstev
· kako pripraviti video zgodbo
· novoletna voščilnica kot zgodba


 
Predavatelj
Dr. Andrej Pompe, je avtor, predavatelj, podjetnik, komunikolog, pisec in umetnik. Njegove stvaritve je mogoče najti tako na področju ustvarjalnega razmišljanja, trženja, strateškega upravljanja znamk kot področju glasbe, pisane besede in likovne umetnosti. Njegova multidisciplinarnost in široka miselna usmerjenost mu omogočata povezovanja različnih svetov v nove dimenzije, različnih idej v nove ideje, različnih pogledov v nove poglede. To je bistvo ustvarjalnosti, ki jo vpleta v vse pore življenja, s čimer vedno znova dokazuje njeno moč ter njen pomen v podjetništvu, znanosti, umetnosti in vsakdanjosti.