Nalaganje...

Trenutno ni aktivnih predstav za ta dogodek!

Podrobnosti dogodka

9. Akademija Instituta IPAL: “Hoteti ali morati - proces individuacije in njene stranpoti”

V okviru 9. Akademije Instituta IPAL bo predstavljenih pet prispevkov pod skupnim naslovom “Hoteti ali morati - proces individuacije in njene stranpoti”. Vsako predavanje bo trajalo, vključno z diskusijo, približno po eno uro. Dan bomo začeli s sanjsko matrico in ga zaključili s srednjo skupino. Udeleženci prejmejo zbornik prispevkov. Predkonferenčne izkustvene delavnice bodo potekale 8. in 9. februarja.

 

Celodnevna javna konferenca

 

Nedelja, 10. 2. 2018, M hotel, Derčeva 4, Ljubljana

 

...  Registracija udeležencev

 

7:30 - 9:00 Sanjska matrica

Socialno sanjanje - spontano pripovedovanje sanj je jutranje srečanje, ki nas povezuje z ljudmi iz pradavnine. Sanjski dialog omogoča ozaveščanje nezavednega procesa sredi katerega smo.

 

9:15 - 9:30 Pozdravni nagovor in kratka aktivna imaginacija

 

9:30 - 10:30 mag. Zoran Leban Trojar: *Individuacija – odločitev ali prisila*

"Individuacija, po “mehkejši” definiciji analitične psihologije proces integriranja nezavednih psihičnih vsebin, ni ne enostaven ne enosmeren proces. V njem ves čas zapuščamo staro in poznano, zapuščamo cono udobja in srečujemo dele sebe, pa tudi družine in družbe, ki niso brez razloga ostali v senci ali celo globoko v temi. V procesu se kuhamo v lastnem soku, se soočamo z dolgimi in neprijetnimi obdobji neudobja in negotovosti, ki so potrebni za soočenja, preboje in spremembe. Z globljimi spremembami lahko izgubljamo socialno mrežo, podporo in razumevanje okolja. Kdo in zakaj bi se v ta proces podal prostovoljno?  Večinoma stopimo na to pot zaradi neke težave, ki je postala tako velika in neznosna, da enostavno moramo nekaj spremeniti."

 

 10:45 - 11:45 Sergeja Pene Traven: *Individuacija ob alkoholiku*

"V prispevku bom obravnavala pot individuacije oseb, ki so odraščali ob alkoholikih in tiranih. Kakšen je pomen družine za zdrav razvoj otroka in posledično katere tri najpogostejše vloge prevzamejo otroci v alkoholičnem družinskem sistemu? Pogledali si bomo osem stadijev po teoriji Erika Eriksona v razvoju otrok v alkoholični družini in pasti, ki jim preprečuje stopiti na pot individuacije. Ali se je možno spopasti z zapoznelim dozorevanjem? Avtoritativno vodenje in disciplina sta bistvenega pomena za proces dozorevanja. V prispevku bom uporabila dela dr. Janeza Ruglja, ki je razvil uspešno metodo urjenja ljudi v stiski in dr. Andreja Perka, ki nadaljuje njegovo delo. Z astrološkega vidika bom na splošno in preko zgodb klientov vključevala povezanost Neptuna z alkoholizmom, žrtvovanjem, nejasnostjo oz. zamegljenostjo, iluzijami in idealizacijo - kot nevarnost, da se pot individuacije ne uresniči."

 

12:00 - 13:00 Mario Baar: *Labirinti individuacijskega procesa*

"Carl Gustav Jung je proces individuacije označil kot sintetični postopek, ki omogoča integracijo nezavednega v zavest. Gre za postopek oziroma načine odkrivanja resničnega, notranjega jaza, kateremu je načeloma podvržen vsak posameznik. Čeprav je v osnovi struktura individuacijskega procesa relativno preprosta, pa na vsebinski ravni zahteva globlje razumevanje in vztrajno delo na sebi. Individuacija je kompleksen proces, ki omogoča odkritje resnične božanske iskre v sebi, ki omogoča holistično integracijo osebnosti z vsemi elementi narave in kozmičnega stvarstva. Individuacija je s psihološkega stališča notranji proces, ki je pogosto boleč, in zahteva brezkompromisno sprejemanje vseh svojih ambivalentnosti, zajema pa filozofske, mistične in spiritualne dimenzije osebnosti. Labirint individuacijskega procesa zahteva, da različne tendence ega v trenutni inkarnaciji narekujejo izogibanje bolečim in neprijetnim situacijam, ker se ego v bistvu ne more soočiti z lastno senčno platjo. Referat se ukvarja s psihološko-astrološko dinamiko individuacijskega procesa, ki pri vsakem posamezniku zahteva individualni pristop in precizno diferenciacijo med subtilnimi notranjimi procesi. Analizira kompleksne psihološke procese in tipične astrološke pokazatelje, ki simbolizirajo iskanje samega sebe v labirintu individuacijskega procesa. Ilustracija specifičnega individuacijskega procesa bo prikazana s pomočjo konkretnega primera iz astrološke prakse."

 

13:00 - 14:30 Odmor za kosilo

 

14:30 - 15:30 Neda Baćić: *Notranja nasprotja v človeku in njihova razrešitev*

"Individuacija pomeni integracijo vseh delov bitja, ozaveščanje nezavednih vsebin, pomeni postati individuum, nekaj nedeljivega, enega, celega. Na poti povratka v izvorno enost nam življenje neprestano pomaga, ko nam neozaveščene vsebine zrcali preko drugih, preko okoliščin in dogajanj, ki jih doživljamo, kot da prihajajo od zunaj, doživljamo jih kot pritisk, velikokrat tudi kot nasilje ter tudi nujo, ki je mnogokrat v popolnem nasprotju z lastnim hotenjem, željo ali namero. Življenje v marsikaterem oziru ubira mnogo stranpoti, ki v resnici pomenijo zgolj odklon od ego predstav, da bi nas s tem pripeljalo do spoznanja celosti, enosti in neločenosti. S tem nam, paradoksalno, v svojem zavračanju, odklonih, prisilah in nujnostih pomaga zares odrasti ter preseči konflikte ter razcepljenost. Na predavanju bomo skušali osvetliti vidike duhovnega odraščanja in si bomo ogledali primere razvoja individualnosti, kjer je hotena namera, osebna volja na videz trčila ob nujo in pritisk življenjske sile, ki nas je v resnici potisnila na 'pravo pot'."

 

15:45 - 16:45 mag. Urška Ajdišek: *Individuacija ženske z vidika konstelacije njenih arhetipov v posameznih življenjskih obdobjih*

"Nasprotja v principih »hoteti« in »morati« se manifestno odražajo skozi individuacijo ženske na njeni poti od deklice do starke. Na tej poti se skozi različna starostna obdobja v njej konstalirajo različni arhetipi, katerih oba pola izmenično ustvarjata temelje za oblikovanje kompleksov. Pritisk teh kompleksov se skozi oba principa prepleta s tem, kar si ženska želi za svoj razvoj in kar ji okoliščine v dani situaciji dopuščajo. Različni pristopi k poglabljanju vase in delo na sebi posledično omogočajo luščenje slojev kompleksov in odpiranje novih, ki se oblikujejo skozi nova življenjska obdobja, v katerega vstopa. Individuacija v obliki spirale jo vsakič ciklično približa k nerešenim kompleksom iz preteklosti, a vsakič z drugega, višjega nivoja in drugačnim čustvenim nabojem. Amplituda valovanja na tej spirali med obema principoma določa uravnoteženost njene psihe in posledično stopnjo uspešnosti njene individuacije."

 

 17:00 - 18:30 Srednja skupina

Srednja skupina je namenjena socialni sreči - delitvi misli, mnenj in občutkov. Dan bomo sklenili z refleksijo celodnevnega dogajanja.

 

Dogodek bo povezoval dr. Matjaž Regovec.

 

Vstopnice:

Celodnevna kotizacija (udeležba in zbornik prispevkov): 30,00 €

Za prejeta plačila do 31. 1. 2019: 25,00 €

 

Več o dogodku: https://ipal.si/akademija-2019

 

 

Informacije v tajništvu Instituta IPAL:

T: 040 518 045

E: info@ipal.si

 

 

 

 

Odgovorni organizator prireditve:

Institut IPAL

Miklošičeva cesta 36

1000 Ljubljana