e-šola marec 2021 - Vstopnice

E-Šola projektnega managementa  - Vstopnice

NAPREDNO ISKANJE

Podrobnosti dogodka

E-Šola projektnega managementa - naučite se učinkovito voditi vse vrste projektov na primerih iz prakse


Za vašo prijavo na že 7. ponovitev eŠole, vam nudimo 20 % popust.

TERMIN: 4 skupna interaktivna on-line srečanja bodo potekala: 1., 3., 5. in 8. marca, od 13. do 15.30 ure.


Podjetja in organizacije se vse bolj zavedajo pomembnosti projektnega načina dela v procesih vodenja, doseganja strateških ciljev in dvigovanja konkurenčnosti podjetij.

Največja in najpomembnejša prednost 7. ponovitve interaktivne on-line delavnice je, da boste v štirih on-line srečanjih spoznali vse faze vodenja projektov, ki jih predavatelj prikaže skozi mnoge primere iz prakse. Tovrsten način razlage vam omogoči lažje razumevanje, hitrejše pomnenje ter enostavnejše iskanje rešitev za lastne projekte.

Projektni pristop izvajanja nalog omogoča:
- uspešno doseganje strateških in operativnih ciljev,
- učinkovito obvladovanje časa in denarja, kar temelji na sistematični pripravi projekta z uporabo preizkušenih metod in tehnik planiranja časa, virov, stroškov in prihodkov,
- učinkovito izkoriščanje človeškega potenciala podjetja z ustrezno izbiro projektne organizacije,
- različne možnosti napredovanja in s tem višjo motiviranost zaposlenih,
- hitrejšo prijavo ponudb z manjšim tveganjem, da pridobljenega posla ne bi mogli izvesti v okviru dogovorjenih rokov ali stroškov.

V okviru tega interaktivnega on-line izobraževanja boste osvojili znanja s področja projektnega managementa, s katerimi boste s še večjo zanesljivostjo obvladovali projekte v vašem podjetju oz. organizaciji in dosegali zastavljene cilje. Predavatelj, dr. Aljaž Stare, bo s pomočjo praktičnih primerov in skozi enostavno razlago podal tako teoretične osnove, kot praktične nasvete, katere je pridobil v okviru dolgoletnega vodenja različnih projektov.

Vabimo vse udeležence (v kolikor želite), da pred pričetkom pripravite lastne primere, tako boste tekom tega interaktivnega on-line izobraževanja skupaj s predavateljem našli najbolj ustrezne rešitve za probleme, ki jih imate v vaši praksi.

Udeleženci boste tako lahko skladno s potekom izobraževanja pripravljali plan za svoj projekt, posamezne dele plana posredovali predavatelju v pregled, ki vam bo do naslednjega on-line srečanja posredoval komentarje in predloge izboljšav. Predavatelj bo na naslednjem on-line srečanju tudi povzel ključne napake (brez omembe projekta ali osebe) in izpostavil dobre prakse.

To interaktivno on-line izobraževanje je primerno tako za popolne začetnike, kot tudi za tiste, ki že delate na projektih, a bi želeli svoje znanje še poglobiti. Šola je osnovna delavnica Akademije PROJEKTNEGA managementa - sistematično usposabljanje projektnih managerjev, pripravljene v skladu z mednarodno metodologijo svetovnih združenj IPMA in PMI.
 
Potek on-line interaktivnega izobraževanja:
V roku dveh tednov bodo potekala interaktivna on-line srečanja in sicer 2 tedensko 2 uri, torej 4 skupna interaktivna on-line srečanja in individualna pomoč pri pripravi (in kasnejši izvedbi) lastnega projekta. Pred pričetkom prvega on-line srečanje bodo udeleženci prejeli tudi seminarsko gradivo in prezentacijo.


Program izobraževanja

Dan 1 (ponedeljek, 1. marec; od 13. do 15.30 ure)

Projekti in projektni management
- značilnosti projektov, faze in udeleženci projekta
- področja projektnega managementa in naloge managerja skozi faze projekta
- veščine in priporočljive osebnostne lastnosti projektnih managerjev
Snovanje in priprava projekta v praksi (metode in tehnike na izbranem primeru)
- snovanje projekta - proces predlaganja in odobritve projekta
- taktika izvedbe ter vmesni cilji projekta
- planiranje aktivnosti

Dan 2 (sreda, 3. marec; od 13. do 15.30 ure)

Komentar planov projektov udeležencev (napake, dobre prakse)
Priprava projekta (metode in tehnike na izbranem primeru)
- planiranje časa
- planiranje virov in stroškov
Vodenje projektnega tima (predavanje)
- projektni tim in dejavniki delovanja tima
- moč vodje in različni stili vodenja
- osnovni pojmi motiviranja
- prenos sporočil in informacij, reševanje konfliktov

Dan 3 (petek, 5. marec; od 13. do 15.30 ure)

Komentar planov projektov udeležencev (napake, dobre prakse)
Priprava projekta (metode in tehnike na izbranem primeru)
- planiranje obvladovanja tveganj
- planiranje oskrbe in vplivnežev
Izvedba in zaključek projekta (predavanje)
- tehnike spremljanja in kontroliranja (izvajalci, roki, stroški, kakovost)
- redni sestanki, vsebina zapisnikov in priprava poročil za nadrejene
- spremembe in korekcije plana projekta
- zaključevanje projekta in analiza izvedbe

Dan 4 (ponedeljek, 8. marec; od 13. do 15.30 ure)

Komentar planov projektov udeležencev (napake, dobre prakse)
Priprava projekta v praksi (metode in tehnike na izbranem primeru)
- organiziranje projektnega tima, matrika odgovornosti in pristojnosti
- poslovnik projektnega tima
- ostali plani, glede na vrsto projekta
Organiziranje projektov in podpora projektnemu delu
- pravila in »hišna metodologija« projektnega dela
- izbira, prioritete in nadzor projektov, management portfelja projektov
- projektna organizacijska kultura, vloga linijskega managementa
- vloga in naloge projektne pisarne, projektni informacijski sistem


Predavatelj

Dr. Aljaž Stare, CSPM je profesor, trener in svetovalec na področju projektnega, procesnega in strateškega managementa z več kot 30 letnimi delovnimi izkušnjami. Svojo kariero je začel kot razvijalec elektro-mehanskih naprav, kasneje pa je vodil različne vrste projektov: razvoj izdelkov, inženiring, prenovo procesov, IT, organiziral je konference in druge dogodke. V sklopu strateške projektne pisarne je sodeloval pri pripravi strateških ciljev podjetja in izbiri ter managementu strateških projektov. 20 let že svetuje slovenskim podjetjem in usposablja managerje - delavnice je izvedel v več kot 120 slovenskih podjetjih z več kot 4.000 udeleženci. Predaval je na Ekonomski fakulteti ter Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo (Univerza v Ljubljani), Gea College Ljubljana in Evropski pravni fakulteti (Nova univerza Nova Gorica), že dolgoletni predavatelj Agencije POTI – z znanjem do cilja v okviru Akademije projektnega managementa, trenutno pa je tudi zunanji sodelavec DOBA fakultete. Je nosilec mednarodnega certifikata IPMA – CSPM, Certified Senior Project Manager, in dolgoletni član ZPM – Slovenskega združenja za projektni management, ki mu je predsedoval med letoma 2006 in 2010. Je avtor knjige Projektni management: teorija in praksa (že 3. ponatis 2020) in projektnega bloga www.projektni-management.si. Izšla pa je tudi že nova knjiga: Agilno?! projekti, zaposleni in podjetja.


V skladu z dogovorom z Inženirsko zbornico Slovenije (IZS) bodo udeleženci, ki so pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na praktični delavnici pridobili 3 kreditne točke iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.