Opis

Trg Leona Štuklja je novi trg v Mariboru otvorjen leta 2011. Z 9000 kvadratnimi metri je največji trg v Sloveniji. Na njemu potekajo številne in raznolike prireditve.