Lokacija

SNG Nova Gorica

Opis
Kje Trg Edvarda Kardelja 5 5000  Nova Gorica,  Slovenija

Gledališka snovanja v Novi Gorici so se začela leta 1955 z ustanovitvijo polprofesionalnega Goriškega (mestnega) gledališča, ki je leta 1969 preraslo v profesionalno institucijo in se preimenovalo v Primorsko dramsko gledališče. Leta 1994 je bila zgrajena nova gledališka stavba z moderno odrsko tehnologijo, leta 2004 pa je gledališče dobilo status institucije nacionalnega pomena, ki jo v celoti finančno podpira država, in spremenilo ime v Slovensko narodno gledališče Nova Gorica. Na pomen in usmerjenost gledališča bistveno vpliva geografska lega Nove Gorice na stiku slovanske in romanske kulture.


Repertoar sestavljajo uprizoritve sodobnih in klasičnih dramskih besedil, zaznamujeta pa ga hkrati lokalna, mediteranska obarvanost in odprtost za nova iskanja, za eksperiment. Mediteransko noto, značilno za to območje Slovenije, je moč zaznati tako v izbiri dramskih del, še posebej komedij, kot tudi v samih uprizoritvah, za katere so značilne mediteranska dinamika, vročekrvnost, dialektalne barve in nemalokrat tudi ambientalne različice postavitev.
Leta 2011 je gledališče dobilo pomembno in težko pričakovano pridobitev, novo malo dvorano, v kateri je prostor za komorne uprizoritve, katerih uprizarjanje je bilo doslej oteženo.