Lokacija

Park, Casino & Hotel

Opis
Kje Delpinova 5 5000  Nova Gorica,  Slovenija

Za prvi Hitov center igre in zabave, ki sodi med največje in najatraktivnejše v Evropi, gostje trdijo, da ima najprijaznejše osebje na svetu.
S svojim gostoljubjem jim omogoča, da se v sproščenem vzdušju srečujejo, udobno prenočujejo, nakupujejo, dobro jedo, igrajo na srečo, se zabavajo ob koncertih, žrebanjih in drugih oblikah razvedrila.