Lokacija

Konservatorij za glasbo in balet

Opis
Kje Ižanska cesta 12 1000  Ljubljana,  Slovenija

Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana je sestavljena organizacija (Glasbena šola, Srednja glasbena in Srednja baletna šola ter Višja baletna šola), ki izvaja programe osnovnega glasbenega izobraževanja (Glasba, Glasbena pripravnica, Predšolska glasbena vzgoja in Ples), program srednjega glasbenega in baletnega izobraževanja (Umetniška gimnazija - glasbena in plesna smer) in program višjega baletnega izobraževanja.


Šola je z mnogimi in zelo uspešnimi nastopi posameznikov ter orkestrskih, komornih in baletnih zasedb, z gostovanji doma in v tujini ter s številnimi nagradami na regijskih, državnih in mednarodnih tekmovanjih dosegala zavidljiv uspeh in zaslužena priznanja.


S povsem profesionalnim glasbenim in plesnim repertoarjem (mnoge krstne izvedbe skladb že uveljavljenih skladateljev in tudi avtorska dela dijakov SGBŠ) je na poklicnih odrih dosegla visoko raven, zaradi katerega je treba ustanovi priznati pomen inštitucije, na kateri v veliki meri sloni slovensko glasbeno in baletno poklicno izobraževanje.