Lokacija

BTC CITY

Opis
KjeŠmartinska 1521000 Ljubljana, Slovenija

BTC City Ljubljana je urbana celota:  prostor mesta postaja vse bolj pomemben slovenski poslovni, trgovski, rekreacijski in kulturni center. S to vsebino in obsegom se BTC City Ljubljana uvršča med največje poslovne, trgovske, rekreacijske in zabavne centre v Evropi.