Garancija najnižje cene

GARANCIJA NAJNIŽJE CENE VSTOPNIC NA EVENTIMU

www.SlikoMat.com

Kot zaupanja vredna agencija za prodajo vstopnic v Sloveniji si prizadevamo garantirati najnižjo ceno vstopnic po dogovoru z organizatorji prireditev.

„Garancija najnižje cene na Eventimu“ je posebna storitev, ki zagotavlja kupcu, da kupi vstopnico v predprodaji po najnižji ceni.

POGOJI UVELJAVLJANJA GARANCIJE NAJNIŽJE CENE VSTOPNIC NA EVENTIMU

1. Definicija jamstva:

„Garancija najnižje cene na Eventimu“ je posebno jamstvo imetniku vstopnice, ki je kupil vstopnico s takšno oznako pri Eventim SI d.o.o., pri njegovem pogodbenem prodajnem mestu ali neposredno pri organizatorju posamezne prireditve, za katero velja vstopnica.

Eventim SI in organizator prireditve, ki je naveden na vstopnici, jamčita kupcu vstopnice iz prejšnjega odstavka, da je cena, ki jo je plačal za to vstopnico enaka ali nižja od katerekoli druge cene za posamezno vstopnico iste prireditve, ki sta jo prodala Eventim, njegovo prodajno mesto ali organizator katerikoli drugi osebi, razen osebi iz četrtega odstavka te točke.

V primeru, da Eventim ali organizator kršita dano jamstvo iz prejšnjih odstavkov, ima kupec vstopnice z oznako „Garancija najnižje cene na Eventimu“ pravico do povrnitve razlike med ceno, po kateri je kupil svojo vstopnico, ter najnižjo ceno, po kateri so se vstopnice za isto prireditev prodale katerikoli drugi posamezni osebi.

Pri določanju najnižje cene iz prejšnjega odstavka se ne upošteva cena za vstopnico, ki je bila dogovorjena pri ne oglaševanih skupinskih prodajah večjega števila vstopnic organizacijam za varstvo posebnih socialno šibkejših skupin ljudi, kot so na primer upokojenci, šolarji, duševni bolniki, člani sindikatov, pod pogojem, da je organizator za tovrstno skupinsko prodajo vstopnic predhodno pridobil pisno soglasje Eventima.2. Uveljavljanje jamstva:

Kupec vstopnice z jamstvom „Garancija najnižje cene na Eventimu“ lahko v roku 15 dni po nastopu relevantnih okoliščin zahteva razliko v ceni iz prejšnje točke izključno s pisnim zahtevkom, ki ga vloži pri organizatorju prireditve, ki je naveden na sami vstopnici.

Pisni zahtevek lahko poda tudi pri Eventimu, vendar le do dneva izvedbe prireditve, ki je navedena na takšni vstopnici in pod pogojem, da še ni preteklo 15 dni od dneva, ko je lahko ugotovil, da je bilo jamstvo kršeno.

Svojemu zahtevku mora kupec priložiti nepoškodovano vstopnico z jasno oznako jamstva „Garancija najnižje cene na Eventimu“ in verodostojne listinske dokaze o kršitvi danega jamstva.

V pisnem zahtevku mora kupec
– obrazložiti kršitev danega jamstva, s konkretno navedbo kraja in osebe, ki je prodala vstopnice po nižji ceni od garantirane,
– navesti transakcijski račun, kamor naj bo vrnjena razlika v ceni, svoj naslov in davčno številko.


Organizator prireditve, ki je naveden na vstopnici z oznako „Garancija najnižje cene na Eventimu“ je dolžan razliko v ceni, po kateri je kupec kupil svojo vstopnico, ter najnižjo ceno, po kateri so se vstopnice za isto prireditev prodale katerikoli drugi osebi, vrniti na račun kupca v roku v roku 15 dni od pozitivne rešitve zahtevka za vračilo ter razlike v ceni.