Splošni pogoji

Odvisno od države, v kateri se prireditev odvija in od načina plačila vstopnic, ste po pogodbi vezani na eno izmed naslednjih podjetij:

Eventim.sk s.r.o., Hajdukova 17, SK Bratislava, Reg.Nr.


Eventim.si d.o.o., Celovška cesta 25, SLO Ljubljana, Reg.Nr.


Eventim d.o.o. (HR), Kupinecka 4, HR Zagreb, Reg.Nr.


Ticket Express Hungary Kft., Andrassy Ut 18, H Budapest , Reg.Nr.


Ticket Express GmbH., Heumühlgasse 11, A Vienna , Reg.Nr. 142099w


Ö-Ticket Südost GmbH., Neunkirchner Straße, A Wr. Neustadt, Reg.Nr.


ÖTS GmbH., Brandhofweg 16, A Stainz, Reg.Nr.


Ticket Nord GmbH., Heumühlgasse 11, A Vienna , Reg.Nr.

V nadaljevanju "podjetja".

"Eventim" je širom Evrope registrirana podružnica CTS Eventim AG, Bremen, Nemčija.
"Österreich Ticket (ÖT) je registrirana podružnica podjetja Ticket Express, delniške družbe z omejeno odgovornostjo, ki se ukvarja s produkcijo in prodajo elektronskih vstopnic, A1040 Dunaj, Heumühlgasse 11. Je članica Trgovske zbornice na Dunaju, in sicer sekcije podjetij, ki se ukvarjajo z dejavnostmi za prosti čas.
Trgovska licenca za prosto prodajo "Ticket Office" z registrsko številko Reg.Z. 5599/f/4/5. Registrirana na Trade Court Dunaj s FN številko 142099w in na davčnem uradu 4., 5. in 10. okrožja z identifikacijsko številko 213/0690 in UID ATU 40598509 DVR številko.

Naročila

Vsa naročila - po telefonu, faxu, e-mailu ali online naročila (Internet, W@ P, SMS itd.) so obvezujoča.

Vstopnice, ki so bile kupljene preko spletne strani www.eventim.si in pooblaščenih prodajnih mest Eventima, za vse prireditve v Sloveniji in tujini ni možno vračilo le teh. To velja za vse prireditve v Sloveniji in tujini, ki so razprodane ali pa so še vedno v prodaji.
V primeru odpovedi prireditve ali spremembe datuma prireditve imajo stranke možnost povračila polne vrednosti vstopnice.


Potrdilo oz. pogodbo o nakupu je shranjena v Eventimovi bazi podatkov in kupec ima pravico da ob predhodni pisni zahtevi dostopa do nje.

Pri naročilu preko interneta postopek naročila poteka v večih korakih, prikazanih kot "Korak 1" do "Korak 5" (ÖT trgovina), oziroma "Korak 1" do "Korak 4" (Eventim trgovina). Korak 1 - Izbira prireditve, postopek prijave in izbira števila vstopnic po posameznih kategorijah. Korak 2 - Izbira načina dostave ali prevzema. Korak 3 - Izbira načina plačila in vnos osebnih podatkov (v Eventim trgovini je Korak 3 vključen v Korak 2). Korak 4/3 - Povzetek vseh podatkov, zadnje preverjanje, strinjanje s splošnimi pogoji, pošiljanje naročila. Korak 5/4 - Potrditev naročila s strani ÖT/Eventim.

Plačilo

Plačilo je običajno možno s kreditno kartico (Mastercard, VISA) ali v obliki predplačila na lokalni bančni račun. Plačila s kreditno kartico so procesirana do Ticket Express GmbH., Dunaj preko CTS Eventim AG, Bremen. Vsa plačila s kreditno kartico so posredovana v EUR. V različnih državah so možne tudi drugačne oblike plačila.

Zaradi varnostnih razlogov ter načina našega finančnega poslovanja smo primorani zahtevati identiteto naročila.

Eventim.si si dovoljuje, da bo preverjal naročila, ki so bila plačana s kreditno kartico. Od strank lahko zahteva, da mu posredujejo kopijo osebnega dokumenta (potni list ali osebna izkaznica) ter kopijo kreditne kartice. Zahtevek bo poslan preko spletne pošte.
V primeru, da nam stranka podatkov ne posredujete v določenem roku, smo primorani naročilo stornirati.

DDV
V ceni vstopnice je upoštevan DDV, ki je različen glede na status pravne osebe. DDV in stopnja DDV-ja je razvidna na vstopnici, ki velja kot račun.

Dostava, uporaba

Podjetja ne nosijo odgovornosti za vstopnice izgubljene na pošti. Prav tako ne nosijo odgovornosti do tretjih oseb, ki izvajajo dostavo - to je do poštnih enot in ostalih dostavnih služb. Pritožbe o oškodovanosti zaradi neprejetja vstopnic ne obračajte na podjetja.
Prosimo, bodite zelo pozorni pri uporabi mobilnih vstopnic, da ne bi izgubili podatkov. Če izgubite mobilno vstopnico (zaradi izbrisa ali pa zaradi izgube mobilnega telefona), prosimo kontaktirajte vašega mobilnega operaterja. Kakršnakoli drugačna oblika izgube vstopnic je nenadomestljiva.
Vstopnice se ne smejo zlorabljati, kopirati ali spreminjati. Mobilne vstopnice (avtorizacije vstopnic na mobilnem telefonu ali PDA) ali print@home-tickets (vstopnice natisnjene neposredno iz internetne aplikacije podjetja) ne smejo biti kopirane ali posredovane naprej.
Vstopnica je veljavna pri prvem vstopu na prireditev (prva vstopnica, ki je sprejeta s svojo identifikacijo, je veljavna. Naslednje vstopnice z isto identifikacijo so avtomatično neveljavne). Z uporabo avtorizirane vstopnice uporabnik sprejme splošne pogoje organizatorja prireditve in pravila ustanove, kjer se prireditev odvija.

Odpovedi prireditev, spremembe, povračila denarja

Podjetja so le posredniki vstopnic in niso odgovorna za povračilo denarja za vstopnice, bodo se pa po vsej svoji moči potrudila, da bo to storil organizator.
V primeru odpovedi prireditve, lahko vstopnice vrnete v roku dveh mesecev po preteku načrtovanega datuma prireditve, pod pogojem, da se strinjate s splošnimi pogoji organizatorja in lokacije prireditve, na isti način, kot ste jih prejeli (ali jih vrnete na prodajno mesto, kjer ste jih kupili, v primeru naročila po telefonu, faxu ali pri online naročilu pa pošljete originalne vstopnice s priporočeno pošto podjetju v vaši državi - glejte prvi odstavek v tem meniju ali pa si oglejte meni Kontakti na Eventimovi domači spletni strani - ali pa pošljite vstopnice na Ticket Express, Heumühlgasse 11, A 1040, Dunaj, z imenom, številko računa in bančno kodo za povračilo denarja).
Na prodajno mesto lahko vstopnice vrnete šele naslednji ponedeljek po datumu preklica prireditve. Lastniki mobilnih vstopnic ali print@home-tickets vstopnic, bodo prejeli povrnjen znesek, brez dodatnih zahtev, na isti način, kot so plačali vstopnice. S tem vstopnice postanejo neveljavne.
Minimalne ali upravičene spremembe v zasedbi ali izvedbi programa so pridržana pravica. V primeru odpovedi, spremembe datuma prireditve ali spremembe v zasedbi ali programu, dodatni stroški, ki jih utegnete imeti (npr. stroški potovanja, hotel, stroški prodajnega mesta, stroški dostave),
ne bodo povrnjeni.


SPLOŠNI POGOJI NAKUPA VSTOPNIC

Z nakupom te vstopnice se obiskovalec strinja s splošnimi pogoji nakupa vstopnic prireditelja (Nogometne zveze Slovenije, v nadaljevanju NZS), ki so objavljeni tudi na spletni strani www.nzs.si.
Vstopnica ni veljavna brez kuponov. Vstopnico hranite do konca prireditve. Vstopnica izgubi svojo vrednost, ko zapustite prireditveni prostor. Neupoštevanje splošnih pogojev nakupa vstopnice in zloraba vstopnice se kaznujeta in povzročita prepoved vstopa na prireditveni prostor.
Denarja za nakup vstopnice ne vračamo. Ob izgubi vstopnice izdaja duplikata ni možna. Vstopnice kupujte samo na uradnih prodajnih
mestih. Ne plačajte več, kot je navedeno na sprednji strani. Preprodaja ter vključevanje vstopnic v kakršnekoli komercialne pakete ali nagradne igre sta prepovedani.
Pri prenosu slike in zvoka dovoli obiskovalec prenašalcu, da sme uporabiti posnetke obiskovalca na prireditvi ali v zvezi s prireditvijo in sicer brez odškodnine, brez časovne ali prostorske omejitve in s kakršnimkoli tehničnim postopkom.
V času prireditve mora vsak obiskovalec sedeti na sedežu, določenem na sprednji strani vstopnice. Zadrževanje na stopnicah in drugih površinah prireditvenega prostora je prepovedano. Vsi obiskovalci so med prireditvijo na prireditvenem prostoru nezgodno zavarovani pri uradni zavarovalni družbi NZS - Adriatic Slovenica.
Naprav za snemanje zvoka in slike, steklenic, kozarcev, pločevink, palic, orožja, pripomočkov za ognjemet in drugih gorljivih predmetov,
napisov s politično, religiozno, oglaševalsko in žaljivo vsebino, nezložljivih dežnikov, vuvuzel in drugih predmetov, ki so navedeni ob vhodu na prizorišče, ni dovoljeno prinašati na prireditev. Uporaba mobilnih telefonov s funkcijami snemanja slike in zvoka je dovoljena le za privatno uporabo. Na prireditvenem prostoru je kajenje prepovedano.
Varnost podatkov

Uporabnik se zaveda, da bodo podatki, ki jih bo elektronsko posredoval, elektronsko uporabljeni s strani podjetij v namen izpolnjevanja pogodbe. Prav tako se strinja s prenosom njegovih podatkov, v okviru pravnih predpisov in omejitev zakonov o varovanju podatkov, podjetjem in organizatorjem prireditev. Uporabnik je seznanjen, da je lahko ta dogovor kadarkoli preklican. Vsako naročilo ima svojo številko in je shranjena pri podjetju. Dostop do naročila oziroma informacij je možen z osebnim dokumentom na sedežu podjetja.

Področje veljavnosti, pristojno sodišče, zakon

Isti pogoji veljajo tudi za podjetja in licenčne podružnice ÖT ali Eventim Software prodaje v obsegu prodaje v okviru Österreich Ticket ali Eventim sistema.

Za presojo raznih sporov za fizične in pravne osebe odločajo pristojna sodišča v Ljubljani.


Ljubljana, marec 2008