Opis

Kulturni center Janeza Trdine (KC JT) Novo mesto je javni zavod za prireditveno dejavnost, nastal je iz prav tako javnega zavoda Dom kulture Novo mesto po sklepu občinske skupščine z leta 1993.

Dejavnost zavoda je organizacija in izvedba kulturno-umetniških prireditev, kongresov, posvetovanj, seminarjev, okroglih miz in predavanj, predvajanje filmov in prirejanje razstav. V KC JT imajo dve dvorani (Trdinova, Mala) in avlo.

Kulturno-umetniški program zajema štiri abonmaje: gledališkega, glasbenega, glasbeno-gledališkega in otroškega. V programu nastopajo samo profesionalna gledališča. Poskrbijo tudi za kakovostno ponudbo gledaliških, glasbenih in plesnih dogodkov izven abonmaja. Predšolskim otrokom, osnovnošolcem in srednješolcem namenjajo bogat kulturno-vzgojni program, v okviru katerega si lahko ogledajo lutkovne, dramske in plesne predstave.